Conținutul dosarului de examen
  1. Cerere tip (descarcă model);  2. Fișa de școlarizare - valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor - emisă de școala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică, în care se consemnează și avizul medical;  3. Declaratie de consimtamant privind eliberarea cazierului judiciar, potrivit Anexei 2^1 din Ordinul MAI 268/2010 (descarcă declarație);  4. Dovada achitării contravalorii permisului de conducere - 89 lei.

 
Link-uri utile